Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Politická korida: Může být kritérium staršího sourozence pro přijetí na školu diskriminační?

 
pátek, 22. ledna 2016, 15:04

Na sklonku tohoto týdne probíhají v Českých Budějovicích zápisy do prvních tříd základních škol. Dlouho se čekalo na doporučení kritérií ombudsmanky Anny Šabatové. To už ale museli mít ředitelé škol svá kritéria stanovená. A vzhledem k obavám z možné diskriminace na většině škol zmizela výhoda staršího sourozence na škole. To některé z rodičů naštvalo. Jak se k tomu staví zastupitelé města?

Redakční dotaz:

Rozhodujícím kritériem pro přijetí školáka na základní školu, který nespadá do školského obvodu, je tentokrát vzdálenost bydliště od školy vzdušnou čarou. Proč již není v Budějcích kritériem starší sourozenec ve škole? Souhlasíte s touto změnou? Považovali jste ho za diskriminační, ačkoliv v doporučení ochránkyně veřejných práv Anny Šabatové je označeno jako možné? Vozili byste své děti do odlišných škol?

Reakce zastupitelů Českých Budějovic

František Konečný (ANO)

Neodpověděl na dotaz redakce.

 

Eliška Richtrová (Nezávislí)

Vzdušná vzdálenost jako kritérium pro přijetí dítěte do školky? Ano, jasné, srozumitelné, „spravedlivé“. Jestliže rodiče zapsali dítě do školy, která není pro jejich ratolest určena jako spádová, zapsané dítě bylo na základě volné kapacity přijato, pak by měli tito rodiče počítat s rizikem, že jejich druhá či každá další ratolest přihlášená do „nespádové“ školy v případě silnějších ročníků nemusí být přijata. Uznávám, že vozit více dětí do různých škol je velmi náročné. Na druhou stranu mi připadá více nespravedlivé, že by kvůli rodičům, kteří si školu „vybírají“ a nepřihlašují své děti do spádových škol, nemělo být do základní školy přijato dítě, které skutečně (nikoliv fiktivně) bydlí v jejím obvodu.

Více než vzdušná vzdálenost by se měla řešit otázka fiktivního trvalého bydliště! Pokud by byla primárně řešena problematika trvalého bydliště, počet přihlášených dětí s trvalým bydlištěm v obvodu školy by nenabýval hodnot převyšujících kapacitu školy a vzdušná vzdálenost jako kritérium by dostála své „spravedlnosti“ v plném rozsahu.

 

Petra Šebestíková (TOP 09)

Se změnou kritérií nesouhlasím. Jsem matka 3 dětí a neumím si představit, že bych děti v 1. či 2. třídě vodila a vyzvedávala v různých školách. A zajímalo by mě, co na tom může být diskriminačního? Pokud platila do minulého roku, a rodičům situaci spíše ulehčovala, mohlo by alespoň platit přechodné období 2 až 3 roky. Aby se vyhlo problémům u rodičů, kteří mají sourozence 2 až 3 roky po sobě (což je naprostá většina). Starší dítě už je schopno docházet do školy samo. V tomto období by tedy ředitelé škol, POKUD MAJÍ DOSTATEČNOU KAPACITU, mohli jako druhé kritérium, po bydlišti ve spádovém obvodu, používat také kritérium sourozence na škole. V případě, že by některý z rodičů nepřijatých dětí, kteří nepatří do spádového obvodu, ani nemají starší dítě na této škole, podal odvolání ke krajskému úřadu, vyčkat na rozhodnutí OŠMT. V krajním případě přichází stále v úvahu losování, ke kterému však s největší pravděpodobností v žádné spádové škole nedojde.

 
Ivo Moravec (OPB)

České Budějovice jsou již dost velké sídlo a nelze předpokládat, že se rodiče společně domluví na umístění svých dětí do jednotlivých škol. Proto je nutné stanovit pokud možno jasná pravidla. Proto je potřebné mít zřízené školské obvody.

Kritérium staršího sourozence mám spojené pouze s mateřskými školami, ne již se školami základními.

České Budějovice mají kolem sebe věnec obcí a děti jejich obyvatel se také hlásí do budějovických škol. Jsou k tomu různé důvody. Například upřednostnění „standardní“ základní školy před obecní malotřídkou. A rodiče si s pravděpodobností hraničící s jistotou pomáhají fiktivními trvalými pobyty ve městě, což zajistí místo v mateřských a následně i základních školách.

Myslím, že stávající řešení, kdy se spádovou školou pro všechny neumístěné budějovické prvňáky stává nově zřízená základní škola na sídlišti Šumava bude muset být znovu zváženo a přehodnoceno. Otázkou pro mne zůstává, jak bude město řešit situace, pokud nebude schopno umístit žáky ve škole, kam dle obvodu patří. Kterých dětí se bude odchod do „záchytné“ základní školy týkat? Těch, které bydlí od spádové školy nejdále, nebo těch, které mají bydlištěm k náhradní základní škole nejblíže? Jsem otcem dvojčat. Své dcery bych do dvou škol vozit nechtěl. Rád je budu vodit do školy jediné. Do školy u nás v Suchém Vrbném.  

 

Ivan Nadberežný (KSČM)

Neodpověděl na dotaz redakce.

 

Michal Šebek (ODS)

Nikdo na tuto otázku neodpoví, že by chtěl vozit své děti do odlišných škol, pokud se teda bavíme o dětech školou povinné. Nicméně, já jsem přesvědčen, že se ani toto v Českých Budějovicích nestane a nestane se toto rozhodně rodinám, co jejich děti chodí do školy v jejich spádové oblasti. Ty rodiny, které chtějí, aby jejich děti chodily mimo jejich spádovou oblast, musí počítat s možnými riziky. Pravidla přeci máme od toho, aby věci měly určitý řád a pořádek. Co se paní Šabatové týká, tak dlouho čekala se svým jednoznačným vyjádřením a její vyjádření přišlo až po projednání bodu v Radě města. Nicméně kritéria si stanovovali ředitelé škol a pokud oba dobře víme, tak některé školy toto jako kritérium měly a některé ne. Kritérium jako diskriminační nepovažuji, ale považuji jako nelogické, aby sourozenci nemohli navštěvovat jednu a tu samou školu. Považuji pro rodinu zbytečně zatěžující toto neumožnit a nepřál bych to žádné rodině.

 

Petr Podhola (ČSSD)

Kritéria pro zápis dětí do základní školy stanovuje a vypisuje ředitel školy, nikoliv zřizovatel, tedy město. Dle školského zákona se jedná o výlučnou kompetenci ředitele školy. Celé řízení je vedeno formou správního řízení a je to ředitel, který vydává rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. 

V měsíci listopadu 2015 ředitelé českobudějovických základních škol diskutovali na společném setkání (s cílem sjednocení rámcového postupu) o možných kritériích. Z tohoto jednání vzešla většinová shoda ředitelů na dvou základních kritériích - 1) přijímání dětí ze spádového obvodu, 2) pokud to kapacita umožní - přijímání dětí i mimo spádový obvod, a to na základě vzdálenosti trvalého bydliště od školy. Většinová shoda na dalších kritériích mezi řediteli učiněna nebyla. U některých diskutovaných kritériích byly obavy, zda tato kritéria nemohou být ze strany odvolacího orgánu krajského úřadu považována za diskriminační. Jednoznačné stanovisko veřejného ochránce práv v té době neexistovalo! 

Na základě výstupů z listopadového jednání ředitelů město pouze doporučilo ředitelům postupovat podle výše uvedených obecných kritérií s tím, že je samozřejmě v kompetenci ředitelů stanovit si další doprovodná kritéria, která budou v souladu s platnou legislativou. Tento postup (základních obecných kritérií) sledoval hlavní cíl, a to zamezit nedůstojným frontám u zápisů.

Z webových stránek jednotlivých základních škol je patrné, že kritéria škol nejsou shodná, ale liší se. Například Základní škola Bezdrevská jako kritérium staršího sourozence ve škole použila. Na většině škol v ČR probíhají zápisy v měsíci lednu a školy musí informace o termínu společně s kritérii zveřejňovat se značným časovým předstihem. Vím, že někteří ředitelé kritérium sourozence zvažovali, ale díky obavám, zda toto kritérium bude či nebude v rámci správního odvolacího řízení považováno za diskriminační, od jeho zařazení raději upustili. 

Základní problém je, že do 13. ledna 2016 neexistovalo ke kritériím zápisu do základních škol žádné ucelené metodické doporučení. Jestliže paní ombudsmanka své metodické doporučení ke kritériím zveřejní 13. ledna 2016, pak přichází pět minut po dvanácté hodině.

 

Rudolf Vodička (KDU-ČSL)

Nejprve je potřeba si vyjasnit kdo jaké má v případě stanovování kritérií pro zápisy do 1. tříd kompetence. Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, ve které stanovuje spádové obvody jednotlivých základních škol zřizovaných městem České Budějovice. Nic víc. O dalších kritériích pro přijímání žáků rozhodují jednotliví ředitelé těchto škol. A také když si porovnáme kritéria českobudějovických základních škol pro školní rok 2016/2017 tak zjistíme, že se opravdu pro konkrétní školy liší. Například ZŠ Bezdrevská ono kritérium „vzdálenost vzdušnou čarou“ vůbec uvedeno není, je zde „docházková vzdálenost do školy“, ale až za kritériem „sourozeneckým“. A například u této školy je jako druhé v pořadí kritérium, že budou upřednostňovány děti, které se hlásí do 1. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Je to diskriminační kritérium?

Město logicky jako zřizovatel základních škol upřednostňuje žáky s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích. Pro ně kapacity ve školách zajištěny jsou. O všem ostatním dle mého názoru nechť rozhodují ředitelé. Doporučení jak města jako zřizovatele, tak i např. paní ombudsmanky mohou brát v potaz, ale nemusejí. A jak se při bližším seznámení s kritérii jednotlivých škol lze přesvědčit, ředitelé podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s nimi také nakládají.

Vizitka autora

 

Lukáš Dvořák

Malý velký muž, často velmi egoistický a zahleděný do sebe. Vždy s posledním slovem. 

Přesto naslouchá novým nápadům a hledá cesty k ještě lepším výsledkům. 

Tvrdohlavý puntíčkář a milovník humoru, nejvíce černého. Liberálně smýšlející, ale s důrazem na dodržování elementárních pravidel.

Milovník sociálních sítí.

Bývalý šéfredaktor, který si nepřipouští, že stárne, ačkoliv mu to tělo dává čím dál více najevo.

 
Foto Dominik Svoboda
 


 

Kam dál?

Soud poslal Juraje Thomu do vězení na pět let. Thoma si rozsudek u...

středa, 20. ledna 2016, 13:05

Plná soudní síň novinářů, avšak obžalovaný chyběl. Juraj Thoma dnes nepřišel k vyhlášení rozsudku nad svou osobou. Krajský soud...

Thoma před soudem pronesl emotivní řeč. Státní zástupce ho chce...

úterý, 19. ledna 2016, 14:45

Trest ve výši 5 až 6 let a osm měsíců dnes navrhl státní zástupce pro bývalého primátora Budějc Juraje Thomu. Ten byl obžalován...

Den otevřených dveří primátora města? Od ledna vždy alespoň jednou...

středa, 13. ledna 2016, 17:32

Novinku pro obyvatele města zavádí od příští středy českobudějovická radnice. Vždy v předem stanovený termín bude primátor Jiří...

Pracujete za minimální mzdu? Od ledna si o několik stovek polepšíte

středa, 30. prosince 2015, 14:44

Pracujete za minimální mzdu? Od příštího roku si polepšíte. Minimální mzda se od ledna zvýší o 700 korun na 9900 korun. Poroste...

 

Komentáře

 
 

O čem píše Drbna.cz

Scooter má za sebou koncert v Budějcích. Nespokojení lidé chtějí vrátit vstupné

Davy proudící na výstaviště a vidina dechberoucí show. Fanoušci ale vystoupení legendární kapely vidí trošku jinak. Pod událostí na Facebooku se strhla vlna negativních komentářů. Lidé, kteří na koncert vyrazili, nejvíce kritizují organizaci a fronty, které se tvořily hlavně ve V.I.P sektoru. Někteří už se podle svého vyjádření obrátili na ČOI a řeší vrácení vstupného. Podle organizátorů ale vše proběhlo jak mělo.

FOTO, VIDEO: Prezident Zeman přijel na Vysočinu. V kraji stráví celkem tři dny

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek dnes dopoledne přivítal vzácnou návštěvu. Do sídla Kraje Vysočina přijel prezidentský pár, který tu stráví tři dny. Manželka Miloše Zemana Ivana Zemanová bude mít odlišný program.

Ve středu padne v Praze teplotní rekord z roku 1935, odhadují bookmakeři

V pražském Klementinu padne ve středu podle bookmakerů teplotní rekord pro tento den z roku 1935, kdy bylo 35,6 stupně. Na tuto variantu vypsali kurz 1,65:1. Novinářům to dnes sdělil mluvčí Fortuny Petr Šrain. Český hydrometeorologický ústav očekává nejvyšší denní teploty od 34 do 36 stupňů, ve čtvrtek se má s přechodem slabé studené fronty zhruba o pět stupňů ochladit. Absolutní rekord padl v Klementinu 27. července 1983, kdy zde naměřili 37,8 stupně.