Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Registrace nového uživatele

Přihlašovací údaje

Základní informace

 

Kontaktní informace

Mobil

Adresa

 

Dokončení registrace

 • Přispěvatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Příspěvek nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.
 • Pokud příspěvatel uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.
 • Stejně tak je povinen uvést do svého článku odkaz na reakci dotčeného, pokud ten na portálu Budejckadrbna.cz takovou reakci zveřejní. Odkaz do článku může vložit rovněž administrátor příspěvku.
 • Přispěvatel nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho příspěvku nebyl v rozporu se zákony České republiky včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009 - novela trestního zákona platí i pro blogery.
 • Příspěvatel nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Nepřípustné je rovněž systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných přispěvatelů.
 • Pokud příspěvatel mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování původní verze. Příspěvatel bez dohody s redakcí portálu Budejckadrbna.cz nesmí mazat již publikované texty.

Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v systému Budejckadrbna.cz, dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www.budejckadrbna.cz. Za zveřejnění textů na portálu Budejckadrbna.cz přispěvateli nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím osobních údajů nutných k zúčtování výplaty ve smyslu zákona. Autorská práva k textům náleží přispěvateli. Pokud jeho texty publikované na portálu Budejckadrbna.cz převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vstoupit přispěvatel, nikoli Budejckadrbna.cz. Příspěvatel však může požádat redakci, aby ho v jednání se subjektem, který bez jeho vědomí zveřejnil obsah jeho příspěvku, zastupovala.
 • Příspěvatel může ve svém příspěvku zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází. Většina článků by však měla být psána původně pro portál Budejckadrbna.cz. Články, které autor nejprve publikoval jinde, nebudou povětšině vybírány na titulní stranu Budejckadrbna.cz.
 • Publikuje-li přispěvatel svůj text původně napsaný pro portál Budejckadrbna.cz v jiném médiu, je povinen o tom informovat redakci Budejckadrbna.cz.V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno Budejckadrbna.cz bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s touto publikací nesouhlas, v krajním případě může autorovi příspěvek na www.budejckadrbna.cz zrušit.
 • Přispěvatel nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem.
 • Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 • Přispěvatel je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Přispěvatel nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je přispěvatel povinen uvést zdroj, odkud obrázek pochází.
 • Přispěvatel může pro svoje příspěvky publikované na Budejckadrbna.cz používat fotografie Budejckadrbna.cz, rovněž tak agenturní snímky, pokud jsou stažené ze stránek Budejckadrbna.cz. Vždy je povinen uvést zdroj (foto: Budejckadrbna.cz). Fotografie smí přispěvatel použít jen ve svém příspěvku na Budejckadrbna.cz, nikde jinde. Pokud text použije i na jiných stránkách, musí takové fotografie z článku odstranit. Pokud někdo jiný požádá o převzetí příspěvku s fotografií z Budejckadrbna.cz, může text převzít jen bez fotografie. Přispěvatelé nesmí fotografie nijak sami upravovat, dokreslovat, překreslovat ap. a nesmí je používat k mystifikacím.

Titulní strana www.budejckadrbna.cz

 • Provozovatel poskytuje příspěvateli prostor na publikování textů na www.budejckadrbna.cz a technickou podporu.
 • Přispěvatel nemá automatický nárok na publikování článků na hlavní straně portálu Budejckadrbna.cz. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč jeden článek vyjde na hlavní (titulní) straně, a jiný nikoli. Provozovatel může také rozhodnout o tom, že se na titulní straně nebude zobrazovat žádný z textů konkrétního přispěvatele.

Zakázané články

 • texty, jejichž zařazení na titulní stranu portálu Budejckadrbna.cz je zakázané, jsou především:
 • texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 • lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky (zejména v perexu), které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky apod.). Nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu
 • texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí
 • texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob
 • texty nebo obrázky, které propagují užívání drog
 • texty nebo obrázky, jejichž autorem není sám přispěvatel, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic - vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí)
 • velmi krátké texty s malou informační hodnotou, které se svým obsahem i rozsahem hodí spíše do diskuse pod článkem s podobným tématem. Jako příspěvek však neobstojí a budou bez upozornění stahovány.
 • články bez perexu (text popisující několika větami obsah článku)
 • texty, které mají v perexu nebo titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.)
 • texty, u nichž autor zakázal diskusi poté, co do ní již přibyl první příspěvek
 • tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu - osob i firem
 • propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu
 • texty propagující finanční sbírku
 • texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 • na titulní stranu nepatří například úvahy o jiných přispěvatelích a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že přispěvatel končí s psaním, interní debata týkající se výhradně portálu Budejckadrbna.cz a podobně. (Příspěvek reagující na téma, jež nastolil ve svém článku jiný přispěvatel, je naopak žádoucí, a na titulní stranu patří)
 • články, jejichž hlavním cílem je systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných přispěvatelů
 • vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným přispěvatelům nebo administrátorům
 • opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 • "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek" nebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří..." apod.
 • na titulní stranu nepatří také články týkající se provozu portálu.

Četnost publikování článků

 • Přispěvatel nesmí na titulní stranu portálu Budejckadrbna.cz umístit více než 2 články během 24 hodin, přičemž mezi nimi musí být odstup alespoň 60 minut. Na svém osobním blogu může zveřejnit článků libovolný počet.

Stahování článků

 • Článek, který porušuje kodex, administrátoři bez upozornění stáhnou z hlavní strany portálu, v odůvodněných případech ho mohou znepřístupnit docela. V systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný čtenářské veřejnosti.
 • V případě, že administrátoři portálu stáhnou článek na osobní příspěvek autora či ho zcela stáhnou z www.budejckadrbna.cz, přispěvatel tuto skutečnost musí respektovat a nesmí článek zařadit (například jako nový článek) zpět na původní místo bez dohody s redakcí. V případě opakovaného pokusu přispěvatele o zařazení staženého textu na titulní stranu mohou administrátoři zakázat přispěvateli další publikování jakýchkoli textů na hlavní straně portálu Budejckadrbna.cz na stanovenou dobu, nebo i neomezeně.
 • V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě konkrétních částí, které jsou v rozporu s kodexem, může si přispěvatel článek po opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas publikování. Proto je dobré si kodex čas od času přečíst znovu, potažmo při pochybnostech učinit před zveřejněním článku dotaz na administrátory portálu. Zejména u začínajících autorů však lze po dohodě s redakcí učinit výjimku.
 • Přispěvatel může vydaný článek deaktivovat pouze během prvních třiceti minut po aktivaci. Poté systém možnost smazat článek znemožní. Článek pak mohou deaktivovat pouze administrátoři portálu, pokud bude mít přisoěvatel ke smazání závažný důvod.

Reklama na příspěvku

 • Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního příspěvku přispěvatel či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 • Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních příspěvků, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.
 • Na portálu www.budejckadrbna.cz nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce, a to ani v případě příspěvků propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku.
 • Přispěvatel nesmí v příspěvku propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. S tím souvisí i to, že v článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.
 • Přispěvatel nesmí prodávat na svém příspěvku reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.
 • Redakce si vyhrazuje právo články obsahující reklamu bez upozornění přesunout z hlavní strany přispěvatele na osobní příspěvek autora.

Vztah přispěvatele a provozovatele příspěvků

 • Přispěvatel rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s přispěvatelem. Redakce tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám.
 • Uvedené údaje přispěvatel poskytne provozovateli při registraci příspěvku. Účelem je to, aby se na portál Budejckadrbna.cz mohly registrovat pouze reálné osoby, s nimiž může provozovatel v případě potřeby navázat kontakt.
 • Pokud přispěvatel později údaje o své osobě smaže nebo změní na nepravdivé nebo odporující Kodexu portálu, může to být důvodem ke zrušení příspěvku.
 • liPokud by působení na portálu Budejckadrbna.cz mohlo autora ohrozit v jeho profesním nebo osobním životě, lze navíc na blozích Budejckadrbna.cz vystupovat pod pseudonymem - za podmínky, že redakce portálu Budejckadrbna.cz zná skutečnou totožnost autora a kontakt na něj.
 • Mezi provozovatelem a přispěvatelem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v příspěvku nemusejí být v souladu s postojem provozovatele či redakce portálu Budejckadrbna.cz a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • Přispěvatel nemá právo vydávat se za redaktora serveru Budejckadrbna.cz ani za zaměstnance společnosti TRIMA CB s.r.o.
 • V případě, že by aktivity přispěvatele byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele (například dlouhodobým porušováním kodexu Budejovickadrbna.cz), má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost přispěvatele a v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat další publikování na blozích Budejckadrbna.cz.
 • Tímto není dotčeno právo přispěvatele na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě.
 • Pokud chce přispěvatel zrušit svůj příspěvek, požádá o to písemně provozovatele zastoupeného administrátory.
 • Pokud chce přispěvatel, aby mu příspěvek spravoval někdo jiný, měl by o tomto záměru upozornit administrátory portálu. Tato možnost připadá v úvahu například u lidí s handicapem, u lidí, kteří nemají přístup k internetu, u lidí, pro něž například vzhledem k věku již pro ně není aktuální naučit se pracovat s internetem a podobně.

Diskuse pod články

 • Je právem přispěvatele nepovolit pod svými články diskusi, a to podle vlastního uvážení - nikoli však už po zveřejnění článku. V odůvodněných případech ale lze diskusi zrušit po dohodě s administrátory i po zveřejnění článku.
 • Přispěvatel má právo požádat redakci o smazání hanlivých, urážlivých či nepravdivých diskusních příspěvků. Rozhodnutí o smazání či ponechání příspěvku však náleží redakci.
 • Každý přispěvatel má právo svobodně diskutovat na jakékoli téma ve vnitřní diskusi mezi přispěvvateli, pokud při tom bude dodržovat pravidla slušného chování. Přispěvatel, který ani na opakované výzvy nepřestane urážet ostatní diskutující, může být příspěvek na Budejckadrbna.cz zrušen.
Zpracování osobních údajů TRIMA CB, s.r.o., se sídlem Gen.Svobody, 370 01 České Budějovice, IČ:26081890, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl , vložka č. , jakožto provozovatel služby informační společnosti zpracovává osobní údaje přispěvatelů a diskutérů, jmenovitě identifikační údaje, které uvedení sami poskytli při registraci do služby, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tedy za účelem ochrany práv TRIMA CB, s.r.o. v případě porušení kodexu přispěvatele či diskutéra nebo platných právních předpisů těmito osobami.
TRIMA CB, s.r.o. tímto informuje přispěvatele i diskutéry o jejich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že mají přispěvatelé a diskutující právo při porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.
Pro zpracování osobních údajů platí Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti TRIMA CB, s.r.o.

Ověření - zadejte první písmeno abecedy


* Položky s hvězdičkou jsou povinné.

 

Napište nám

Nejčtenější

 • VIDEO: Jižní Čechy zasáhla bouře. Na...

 • Své ano si řekli na jednotce intenzivní péče...

 • Policisté vypátrali dvanáctiletého chlapce z...

 • V Novohradských horách a v okolí Třeboně...

Reklama
 
 

O čem píše Drbna.cz

FOTO: Teknaři se po Czaroteku vydali na úklid. V lese už rostou i houby

Tři týdny po skončení teknoparty na loukách u Liberce se do okolních lesů vydali její účastníci na úklid. Les se totiž během pětidenní párty proměnil v jednu velkou toaletu a odpadkový koš. Teknaři nyní odpadky uklidili. Jeden z nich dokonce zveřejnil fotografii, podle které už na místě i rostou houby.

Češtináři: Podoba státní maturity by se měla zcela změnit

Povinná státní maturita z češtiny by se podle Společnosti učitelů českého jazyka a literatury měla nahradit zcela novým modelem zkoušky. Měla by se skládat z centrálně hodnoceného testu maturitního minima, který by sloužil jako vstupenka ke školní části maturity. Současná státní maturita podle ní zbytečně zatěžuje státní rozpočet i fungování škol a může mít negativní dopad na vztah mladé generace k literatuře i jazyku.

FOTO: Při nočním požáru domu v Praze se zranili dva lidé a zahynul pes

Zraněním dvou lidí a smrtí psa skončil noční požár bytu v pražských Hrdlořezech. Příčina požáru i rozsah škod je předmětem dalšího vyšetřování, uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.