Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Vozítka za kolo názorem čtenáře

 
pondělí, 25. července 2011, 10:58

Téma vozítek za kolo zajímá mnoho lidí a proto jsme se rozhodli pro pokračování článkem, který nám zaslal jeden z našich čtenářů. Věříme, že pomůže v orientaci zejména těm, kteří vozítko již doma mají, nebo se pro jeho koupi rozhodují.

V reakci na Váš článek: Vozítka za kolo? Zjišťovali jsme jak to vlastně je. Vás chci informovat o stavu, který se v současnosti v této kauze a problematice vyvíjí.

Mě osobně stanovisko Ministerstva dopravy a veškerý následný vývoj opravdu pořádně naštval. Podotýkám, že jsem v této věci nebyl nikdy nijak zainteresován, nemám žádné politické vlivy ani ambice, jsem úplně obyčejný člověk a táta od rodiny, který před časem pro svého syna pořídil právě přívěsný vozík, samozřejmě homologovaný a výrobcem testovaný dle norem ASTM celosvětově platných pro nepoháněné přívěsy za jízdní kola.

Já i celá moje rodina jsme z něj nadšení, protože představuje výborný způsob (a jeden z mála) jak po narození dítěte může společně celá rodina trávit aktivně volný čas. S vozíkem jezdíme převážně po cyklostezkách, ale všichni moc dobře víme, že v ČR velká většina cyklostezek vede po veřejných komunikacích zejména 3. tříd. Současně se skutečností, že v ČR vedou značené cyklostezky v podstatě odnikud nikam a nejsou na sebe nikterak logicky navazující, je s podivem, že Ministerstvo dopravy a další subjekty (Policie ČR, Asociace dovozců kol atd.) přichází s takovýmto svérázným výkladem zákona.

Dle mého názoru a vlastních zkušeností nemůže být pro dítě lepší a pohodlnější přeprava, než je právě přívěsný vozík za kolo. Bezpečnost dítěte ve vozíku není o nic nebezpečnější než jiné způsoby přepravy dítěte, ba právě naopak, v případě pádu samotného cyklisty se vozík nepřevrací, dítě je v něm pevně fixováno tří nebo pětibodovým systémem uchycení. V dětské sedačce při jakékoliv kolizi padá ze značné výšky na zem.

Dle našich zkušeností v žádném případě nedochází v praxi k nadměrné agresivitě řidičů vůči jízdnímu kolu s vozíkem, ba právě naopak, mnoho řidičů cyklisty s vozíkem objíždí ve větší vzdálenosti a jsou ohleduplnější než k cyklistům - jednotlivcům. Tento fakt mohu potvrdit i z provozu v hl.měste Praze. Vyjímky samozřejmě vždy budou potvrzovat pravidlo, ale je naprostý nesmysl kvůli tomu vozíky v ČR zakazovat, zejména i s ohledem, že jsou povoleny a hojně využívány ve většině států EU. Vše celkem trefně vystihl na fóru jeden uživatel příspěvkem "Nesmysl, je to stejné, jako když nebudeme chtít, aby nikdo spadnul do studny - tak pro jistotu zakážeme všechny studny". Našemu synovi se ve vozíku např. velmi líbí, má v něm pohodlí, rozhled, hračky, jídlo... což mu v žádném jiném případě nemohu nijak jinak poskytnout.

 
V souvislosti se vším výše uvedeným jsem se rozhodl pokusit se nastartovat protiútok vůči tomuto dle mého názoru nesmyslnému výkladu práva. V minulém týdnu jsem kontaktoval jak prodejce přívěsných vozíků p. Fialu, který na problém poukazuje také na svých stránkách, tak se mi povedlo zkontaktovat i o.s. Auto*mat, které v této věci připravuje již několik akcí.

Za nás jako jednotlivce odešly v průběhu minulého týdne na Ministerstvo dopravy žádosti dle zákona 106/1999 o poskytnutí odborných studií a podkladů, díky kterým MD došlo k závěru, který prezentovalo v médiích. Dále je již v provozu elektronická petice, kterou připravil p. Matějka a o.s. Auto*mat, které jí prostřednictvím pana Fillera progaguje na serverech Prahounakole.cz, nakole.cz a dalších. Petice je k dispozici ZDE, v tuto chvíli jí podepsalo cca 190 signatářů. Celou věcí se začala zabývat skupina lidí a odborníků přes cyklistiku (p. Filler, p. Matějka, včera se nám ozval ještě i p. Zídek, který nabízí pomoc medializací prostřednictvím serveru Cykloturistika.cz), včera vyšel článek v Hospodářských novinách, připravují se další.

Já osobně jsem založil na Facebooku skupinu: Privesne voziky za kolo - podporujeme zmenu legislativy, která se snaží mapovat aktuální dění v této problematice a informovat o vývoji stavu. V rámci svých časových a jiných možností se chci v této věci alespoň prostřednictvím FaceBooku a o.s. Auto*mat i nadále angažovat, protože současný stav legislativy a právní vakuum v této oblasti je do budoucna neúnosné a zejména nesmyslné. V případě, že sdílíte podobný názor, jistě uvítáme jakoukoliv další medializaci a podporu.


Tento dopis nám zaslal pan Robert Čermák, který je zároveň i autorem fotografií.
 


 

Kam dál?

TOP 09 České Budějovice

čtvrtek, 5. května 2011, 15:16

V létě loňského roku se konal "předvolební" sněm TOP 09, který skončil fiaskem a vlastně byl rozpuštěn. Následně opakovaně...

 

Komentáře

Dokončení registrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“)

tímto svobodně a dobrovolně uděluje Souhlas JAKOŽTO uživatel se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)

společnosti TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, kontaktní e-mail: info@trimanews.cz. (dále jen „Společnost“)

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Souhlasím, aby Společnost zpracovávala tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

  • jméno, příjmení, uživatelské jméno, email, přičemž tyto údaje jsou povinné, dále pohlaví, přičemž tento údaj není povinný

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

  • služby poskytovatele zpravodajských webových stránek spočívající zejména v zasílání denního přehledu zpráv a dalších novinek či aktuálních informací, možnosti informování uživatelů o probíhajících slevových akcí obchodních partnerů a dalších obchodních sdělení, které mohou být zasílány v rámci denního přehledu (pouze v případě odběru denního přehledu).
  • Umožnění psaní uživatelských blogů či komentářů.

Výše uvedené účely, tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

Udělení tohoto souhlasu je naším smluvním požadavkem a je jím podmíněno uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Vámi.

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

  • osoby poskytující Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jeho obchodními partnery.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů (nejsou-li uvedeni výše) můžete nalézt na adrese našeho sídla.

Vaše Osobní údaje bychom také rádi předávali našim obchodním partnerům, všichni však sídlí na území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž. Svůj souhlas s takovým předáváním můžete vyjádřit zaškrtnutím níže uvedené kategorie příjemců, bez Vašeho souhlasu je předávat nebudeme.

K předávání Osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor, nedochází.

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese sídla Společnosti uvedené výše nebo na e‑mailové adrese: info@trimanews.cz.

Veškerá svá práva ve smyslu GDPR můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@trimanews.cz.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://trimanews.cz/ochrana_osobnich_udaju.html.

IV. Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

V. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu 5 (slovy: pěti) let od ukončení poskytování služeb.

VI. Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností (či výše uvedené doby). Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou výše.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Bez Vašeho souhlasu nelze založit účet.
Mardzallka :o*
Mardzallka :o*

Z pohledu matky: vozítka jsou pěkná a praktická. Děti tam mají své pohodlí. Pokud se používají na lesní cesty, cyklo stezky, cesty kde není provoz ...dávám jasně palec nahoru. Sama vozík nemám a ani jsem ho nezkoušela, jezdím se sedačkou, ale myslím si, že na klasické motorové silnice, vozík nepatří už i díky většímu riziku, že to do Vás někdo napálí autem, že je tam větší prašnost a vyfukové plyny.

pátek, 18. listopadu 2011, 11:28
 
 
Tomáš Jíra

Kocourku Mourku, vozíky jsou v této republice na trhu cca 6 let. Prodány byly stovky, možná tisíce kusů ( a to jen jednou pražskou firmou, která má výhradní dovoz jedné značky o ostatních nemluvě). Můžete mi prosím uvést alespoň tři případy dopravní nehody cyklopřívěsu a jiného vozidla? A to nechci ty smrtelné. Já vím o jedné. Všechny nabízené vozíky mají atesty, crashtesty na čelní i boční nárazy a v Evropě jsou běžně provozované. Myslíte si, že EU, která zakazuje každou volovinu, která je jen trochu nebezpečná, by své děti nechala dobrovolně umírat po desítkách na silnicích? Ale buďte v klidu, já vůbec nečekám, že ksokoliv, kdo je z principu proti vozíkům by změnil názor.... fakt ne :-)

středa, 7. září 2011, 21:20
 
 
Kocourek Mourek

Jó a pane Jíro, to Vaše obsáhlé vysvětlování o neuvěřitelných kvalitách vozíku, duralové konstrukci atd, je absolutně k ničemu - když ve vozíku sedí dítě přímo u země a smetlo by Vám ho auto,skůtr, čtyřkolka atd. bude to fatální masakr, který to děcko a možná ani Vy v žádném případě nemůžete přežít. Dnes totiž auta, motorky, traktůrky, čtyřkolky atd, jezdí i po lesních cestách a tolik tras pouze pro cyklisty u nás není, takže lidi s vozíkama jezdí takřka všude - od lesních cest po okresky. Není vyjímka potkat cyklistu s vozíkem na trase silnice E55. Je to hazard s životem dítěte i s životem vlastním. Je neuvěřitelné, že se sem vždycky dostane nějaká superptákovina ze zahraničí a všichni to hned musí mít, byť by je to mělo zabít! Hlavně, že jsme "IN"! Kolik děcek se v tom bude muset pozabíjet, aby někdo tuto hovadinu následně zakázal používat?

pondělí, 5. září 2011, 21:22
 
 
Kocourek Mourek

Když jsem letos byla na Šumavě svědkem toho, jak vozík s děckem, který za svým kolem vlekla jeho matka, v zatáčce málem sestřelil osobák, zdůrazňuji všem : lidi neblázněte a nevystavujte své děti tváří v tvář smrti!!! Já bych se do toho vehiglu bála posadit i psa! Prostě ženská vjela s vozíkem do zatáčky, proti vyjel osobák ( upozorňuji, že ne nijak rychle ), ten vozík samozřejmě uhnul v té zatáčce směrem do silnice a ten osobák kolem něj projel, až to zasvištělo, prostě šlo o milimetry a co je na tomto příběhu největší tragédie, že ženská naprosto nevěděla, co se za ní děje a vysmátá upalovala dál. Absolutně neměla vozík pod kontrolou. Jak by také mohla, že, když na něj nevidí a nemůže ho kontrolovat. Vůbec nepostřehla, jaký se mohlo stát neštěstí.To děcko si to asi neuvědomuje, ale sedět v tom vozíku dospělej, tak snad z toho zážitku musel omdlít a následně dát té paní pořádnou "přeshubu"!

pondělí, 5. září 2011, 21:07
 
 
Tomáš Jíra

Cyklopřívěsy aneb s miminkem na cestách

Vážení čtenáři, rád bych Vás, kdo dosud neměli tu příležitost, seznámil s cyklopřívěsy.

Vozík za kolo, kočárek za kolo, vozík pro děti, to je jen málo z mnoha označení, které čeští spotřebitelé používají k popsání cyklopřívěsů. Pojmenování je však pouze začátek. Pokud se dostanete přes něj a tím vezmete na vědomí existenci tohoto dopravního prostředku, pak se Vám zavrtá v hlavě a nepřestanete na něj myslet. A přijdou otázky.

Většina prvních reakcí cyklistické veřejnosti, která dosud nepřišla s cyklopřívěsy do styku, poukazuje na bezpečnost. Představa, že posadí svůj nejdražší poklad do jakéhosi vozíku, který pak blátem, kamením a prachem táhnou za svým kolem po cestách necestách, je mírně řečeno děsí. Vždyť přece existuje tak prima zařízení, které se jmenuje cyklosedačka… Tu mají všichni vyzkoušenou, babička ji doporučuje, Máňa od vedle taky…

I my jsme řešili tuto otázku v době, kdy se nám měla narodit druhá dcera. Ono, přece jenom dvě cyklosedačky na jedno kolo jsou moc a často se stane, že partner s druhým kolem není vždy k dispozici. Tehdy manželka v zápalu svého věčného surfování po síti sítí, všemocném a naplňujícím Internetu, narazila na stránky firmy "Dvě plus dvě", která je výhradním dovozcem dětských a nákladních přívěsů za jízdní kola a vlečných tyčí pro dětská kola.

Nadchla se pro vozík Croozer, jenž je určen pro dvě děti, což v naší situaci, bylo velice aktuální, a to znamenalo, že se pro něho musím nadchnout i já. Proto jsme se jednoho dne jeli na Croozer podívat do Prahy do sídla firmy. Tam se nás ochotně ujal pan David Seifert, který nám vše vysvětlil, ukázal, a v zásadě se podivil nad skutečností, že ještě nemáme svůj cyklopřívěs…

Rozloučili jsme se s tím, že si vše necháme projít hlavou a prostudujeme si letáčky, které jsme dostali. Ne snad, že bychom se museli rozhodovat o vozíku samotném, ten byl naprosto skvělý, ale jeho cena byla přece jen vyšší, než cena cyklosedačky. Zároveň však pro vozík hovořil argument, že již nemusíme pořizovat kočárek, protože přívěs jej po přidání předního kola, které je jako příslušenství u vozíku, plně zastoupí. Tak jsme tak zvažovali výhody, nevýhody (ty nás nějak nenapadali) a nakonec i my jsme si pořídili Croozer.

S velkou slávou jsem ho dovezl domů a sestavil jej. Naštěstí to dokáže i technický antitalent jako jsem já, neboť většina přídavných částí je jištěna rychlospojkami. Byl krásný. A měl úspěch. Zvláště u dcery Elišky. Ta si do něho vlezla s Bibi (medvěd) a ani pár volů, ani já jsme ji nedostali ven.

Jste-li odpůrcem cyklopřívěsů, nikdy ho neukazujte svým dětem. A hlavně – nikdy své dítě do vozíku neposaďte. V tu chvíli, kdy to uděláte, stáváte se jejich milovníkem.

Několik faktů:
Sedačku mohou používat děti cca od 18 měsíců, kdy již samostatně dlouhodobě sedí a jejichž páteř je již zcela vyvinuta. Díky speciálním bezpečnostním sedačkám pro děti do 10 měsíců věku, které lze spolu s oporami pro hlavu a ramena dokoupit jako příslušenství, můžete bez obav vozit miminko od novorozeneckého věku. Vozík lze používat do 5 let dítěte. Vozík byl podroben crash testům a zkouškám v náročném terénu. Jeho převrácení při jízdě je prakticky nemožné. Kamínky a prach odletující od Vašeho kola nejde do přívěsu, kamínky zachytí ochranná síť. Cyklopřívěs příjemně profukuje, není třeba se bát přehřátí dítěte. Při Vašem pádu z kola, díky kloubovému uchycení, dítě zůstává sedět ve vozíku, zatímco Vy se sbíráte se skučením z povrchu zemského. Dítě je v cyklosedačce zcela vystaveno nepřízni počasí (slunce, déšť, vítr), ve vozíku, díky sluneční cloně, nepromokavé konstrukci, dokonalé ventilaci a průhlednému čelnímu "okénku" horko, chlad ani voda dítě neobtěžují. Robustní ocelo-duralová konstrukce spolehlivě zabrání jakékoliv újmě na zdraví dítěte.
Přívěs má cca 90l zavazadlového prostoru, kam se Vám kromě nezbytných plen, ubrousků, pitíček, přesnídávek apod. vejde ještě mnoho z Vašeho vybavení. Navíc dítě ve vozíku má hodně prostoru kolem sebe, kde může mít poházené hračky, knížky, polštářky a jeho jízda je tedy komfortní. Díky zavěšené sedačce nejsou problémem ani terénní nerovnosti.

A co mne děsí? Představa upoutaného dítěte v cyklosedačce, které při Vašem pádu, kdy Vy bez problémů stihnete z kola seskočit, míří hlavou na obrubník chodníku… Kdy při podjíždění větve se sehnete a neuvědomíte si, že za Vámi sedí v cyklosedačce Vaše dítě… Projíždíte úzkou cestičkou plnou vysokých keřů s trním… Tohle pro své dítě nechci.

A tak se jelo na první výlet. Bylo to perfektní. Vozík je stabilní, bezpečný, příjemný na ovládání… no super. A všichni se za ním otočí. Zvláště zjistí-li, že v něm sedí dítě.

Narozením dítěte nekončí Vaše cyklistické výlety. S cyklopřívěsem dostávají jiný, nádherný rozměr.

Tomáš Jíra

úterý, 2. srpna 2011, 14:43
 
 
Tomáš Jíra

Od: darina.sedlarova@mdcr.cz
Odesláno: 1. června 2005 16:21
Komu: tomas@baby-eli.com
Předmět: 1026/2005-010-Z106/2

Vážený pane,

po konzultaci Vašeho dotazu s věcně příslušnými odbory Ministerstva dopravy uvádíme k Vašemu dotazu následující.

Podle § 58 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, se smí za jízdní kolo připojit přívěsný vozík. Uvedený zákon dále uvádí v § 48 odst.5, že pro přepravu osob lze použít přípojné vozidlo pouze určené pro přepravu osob.
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění, a jeho prováděcí vyhláška problém přívěsného vozíku pro přepravu osob za jízdní kola neupravuje.

Přepravu dětí na jízdním kole upravuje v příloze č. 13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, odst.4, kde upravuje přepravu dítěte na pomocném sedadle pevně připevněném na jízdním kole a stanovuje technické požadavky na přepravu dítěte dle § 58 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.

Technické požadavky na přívěsný vozík za jízdní kolo určuje pouze § 58 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., kde jsou uvedeny následující podmínky - vozík nesmí být širší než 800 mm, má na zádi 2 červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem, které může být nahrazeno svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.

K danému si dovolujeme upozornit, že zákon č. 361/2000 Sb. v § 58 odst. 5 hovoří pouze o nákladu a osoby neuvádí, a na rozdíl od § 58 odst. 3 téhož zákona neuvádí žádné podmínky pro přepravu osob (stáří řidiče, stáří přepravované osoby apod.). Z uvedených skutečností zastáváme názor, že přeprava osob v přípojném vozidle za jízdní kolo není povolena.

Používání přípojného vozidla za jízdní kola k přepravě dětí v ČR je z hlediska bezpečnosti velice problematické, protože používání jízdních kol s připojeným přívěsným vozíkem na pozemních komunikacích není zákonem upraveno (nejsou stanovena žádná omezení tj. věk, zatížení, typ komunikace) . Bezpečnost provozu dále zhoršuje i relativně malý počet a délka jízdních pruhů pro cyklisty a stezek pro cyklisty v ČR.
Dle naše názoru je používání uvedené soupravy vhodné a bezpečné pouze na stezkách pro cyklisty a na jízdních pruzích pro cyklisty. Pro dosažení přiměřené bezpečnosti je nutné zajistit vhodnou polohu přepravovaného dítěte v přívěsném vozíku (opěrky a podobně) a zajistit přepravované dítě proti úmyslnému či neúmyslnému opuštění (pádu) z vozíku během jízdy.


S pozdravem
Darina Sedlářová, DiS.
Ministerstvo dopravy
odbor personální a organizační

úterý, 2. srpna 2011, 14:39
 
 
 
 

O čem píše Drbna.cz

Piety za Gotta sledovaly miliony lidí, zvýšily zájem na internetu

Pietní akce k uctění památky zesnulého zpěváka Karla Gotta sledovaly v televizních přenosech miliony diváků. Smuteční rozloučení rovněž výrazně zvýšilo návštěvnost na internetu a internetového zpravodajství, a to až o čtvrtinu. Vyplývá to z informací televizních a internetových společností. Gott zemřel po těžké nemoci 1. října. Dnes se ve svatovítské katedrále konala zádušní mše, v pátek na pražském Žofíně smuteční rozloučení pro veřejnost.

Požárů následkem nevyčištěných komínů v ČR přibývá

Požárů následkem nevyčištěných komínů v Česku přibývá. Během poslední topné sezóny, tedy od října 2018 do konce března 2019, vyjížděli hasiči k více než tisícovce požárů komínů. Přes opakované varování ze strany kominíků i hasičů toto číslo dlouhodobě neklesá, naopak meziročně mírně roste. Vyplývá to ze statistik hasičů a pojišťoven.

Končící šéf TOP 09 Pospíšil se stal předsedou pražské organizace

Poslanec Evropského parlamentu a dosavadní předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se stal šéfem pražské organizace strany. Rozhodl o tom dnešní sněm organizace v hlavním městě. Pro jeho zvolení hlasovalo 73 z 99 delegátů, sdělila mluvčí TOP 09 Lenka Brandtová. Pospíšil už nebude na listopadovém volebním sněmu TOP 09 obhajovat post předsedy. Jako šéf pražské TOP 09 chce lépe koordinovat práci na magistrátu s aktivitami městských částí, kde má strana silné zastoupení, aby se straně víc dařilo prosazovat programové priority.