Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Co nového v osobních bankrotech?

 
středa, 5. října 2011, 10:01

V dubnu letošního roku jsme přinesli rozhovor s Ing. Pavlem Mocem z Poradny pro dlužníky, kterým byli naši čtenáři seznámeni se základními pojmy a postupy při řešení dluhů fyzických osob soudní cestou tzv. oddlužením. Protože toto téma čtenáře velice zajímá, položili jsme Ing. Mocovi další dotazy.

 

V minulém rozhovoru jste zmínil problematiku možnosti využití institutu oddlužení pro fyzické osoby podnikatele. Změnilo se něco v této oblasti?
Do jisté míry ano. Nejvyšší soud České republiky rozhodnutím z února letošního roku rozhodl, že „insolvenční soud při rozhodování, zda je překážkou bránící uplatnění institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova dřívějšího podnikání, vždy uváží a přihlédne k době vzniku konkrétního dlužníkova závazku z podnikání, době ukončení dlužníkova podnikání, četnosti neuhrazených dlužníkových závazků z podnikání, výši konkrétního dlužníkova závazku z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků a tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení.“ Jinými slovy řečeno, návrhu na povolení oddlužení může být soudem vyhověno v případě, že fyzická osoba v době podání návrhu na oddlužení již není podnikatelem (ukončil živnost či ji přerušil a nebude ji obnovovat po dobu trvání oddlužení), jeho dluhy z podnikání jsou četností i rozsahem v jeho skladbě dluhů nevýznamné, dluhy z podnikání jsou staršího data a věřitel, o jehož pohledávku jde, bude souhlasit (či nebude odporovat), aby tato jeho pohledávka byla podrobena režimu oddlužení. Je proto vhodné s věřiteli pohledávek pocházejících z podnikatelské činnosti navrhovatele postup řešení uspokojení jejich pohledávek formou oddlužení projednat před tím, než bude podán návrh na povolení oddlužení.  

Minule jsme též zmínil problematiku oddlužení manželů. Jsou tady nějaké změny?
V této oblasti se ustálil názor soudů na požadavek na minimální výši uspokojení tzv. nezajištěných věřitelů (věřitelé, kteří nemají své pohledávky zajištěny některým ze zajišťovacích instrumentů, např. zástavním právem na majetku dlužníka). Soudy, v případě sloučení samostatných návrhů manžela a manželky do jednoho insolvenčního řízení, respektují, že uspokojení výše uvedených věřitelů bude činit z prodeje majetku spadajícího do společného jmění manželů či splátkovými kalendáři z příjmů obou manželů v následujících 5 letech minimálně 30 % jejich zjištěných pohledávek. Dříve soudy požadovaly, aby uspokojení věřitelů bylo minimálně 30 % od každého z manželů. Společné insolvenční řízení je pro manžele výhodné i finančně, protože řízení je vedeno jedním insolvenčním správcem, kterému náleží jedna odměna a jedna náhrada hotových výdajů (měsíčně tato částka činí 1 080,- Kč včetně DPH).  Je třeba si však uvědomit, že spojení dvou samostatných návrhů manželů na povolení oddlužení do jednoho řízení má své podmínky. Veškeré dluhy manželů by měly vzniknout pouze v době trvání jejich manželství a majetková podstata u obou dlužníků je tvořena pouze majetkem ve společném jmění manželů. Půjde-li tedy i o dluhy, které vznikly u dlužníka v době před manželstvím,  či jeden z dlužníků vlastní majetek, který je v jeho výlučném vlastnictví, pak není společné oddlužení realizovatelné   a oddlužení manželů probíhá u každého samostatně.

Jak je to vůbec se současným stavem povolených řešení úpadku oddlužením v našem kraji a jaký je vývoj?
Zatímco v roce 2008, kdy vstoupil v účinnost insolvenční zákon, povolil Krajský soud v Českých Budějovicích řešení úpadku oddlužením v 21 případech, v roce 2009  již bylo povoleno 71 případů oddlužení, v roce 2010 pak 222 případů a jen za období od 1. ledna do 31. srpna 2011 bylo povoleno řešit úpadek formou oddlužení u 290 případů. Je tedy vidět výrazný nárůst oddlužení a vzhledem ke známému  stavu zadlužení domácností v ČR a celkové ekonomické situaci lze předpokládat, že počet dlužníků, kteří budou řešit svoji finanční situaci návrhem soudu na oddlužení bude v nejbližším období nadále narůstat. Jen pro zajímavost doplním, že z počtu povolených oddlužení za prvních osm měsíců letošního roku připadá 149 povolených oddlužení na ženy a 141 na muže.  

Poradnu pro dlužníky provozujete necelý rok. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti?
Během této doby jsme projednávali desítky případů. Bohužel některé případy nejsou formou oddlužení řešitelné (již zmíněné dluhy fyzických osob podnikatelů, případy osob bez příjmů či s příjmy nedostačujícími apod.) případně by byly řešitelné, kdyby dlužníci přišli včas a nenechali své závazky neúměrně narůst z titulu příslušenství půjček, nákladů na soudní a exekuční řízení. Zajímavá je i statistika naší klientely. 90 % našich klientů zatím tvoří ženy. Je vidět, že ženy jsou k životu a k řešení životních problémů odpovědnější a chtějí problémy řešit. Nejsou vzácné i případy, kdy k nám přicházejí ženy s žádostí o vyřešení finančních problémů jejich manželů či přítelů. Určitý problém nastává v situaci, kdy dlužník chce svůj problém vyřešit, ale pro uspokojení věřitelů chce použít pouze splátky ze svého platu a nechce se vzdát svého majetku. Tyto problémy nastávají především při jednání s dlužníky – muži, kteří si nechtějí připustit variantu, že oddlužení může být řešeno prodejem jejich majetku a ne splátkovým kalendářem. O formě oddlužení rozhodují věřitelé a ti si samozřejmě vyberou tu, která je pro ně výhodnější. Převážná většina případů však dosud řešitelná byla a zatím se nám nestalo, aby námi zpracovanému návrhu na povolení oddlužení soud nevyhověl a aby věc neskončila povolením oddlužení. Záleží však též na dlužnících, aby přišli včas a spolupracovali s námi. Všichni dlužníci by si měli uvědomit, že takto výhodná zákonná šance vyřešení jejich dluhů formou oddlužení tu ještě nebyla.


Máte tedy ještě dostatečně volnou kapacitu k projednání žádostí dlužníků o povolení oddlužení?
Ano. Je však vhodné předem se objednat na telefonním čísle 602152981 či 606350347 k odsouhlasení nejbližšího termínu k projednání případu a možnosti jeho řešení. Při tomto telefonickém hovoru budou zájemci informováni i o podkladech, které je nutné přinést na první schůzku, aby věc mohla být rychle a kvalitně projednána. Termín schůzky je možno též samozřejmě dojednat při osobní návštěvě naší Poradny v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 2.  

Děkuji za rozhovor a věřím, že mnoha lidem, kteří se do dluhového spirály již dostali a neví jak z ní, pomůže.

Čtěte také: Osobní bankrot-oddlužení

Napsal Hawky
 


 

Kam dál?

Ztráty a nálezy. Co dělat, když.... Díl 8.

sobota, 1. října 2011, 07:42

Někdy hraje roli roztržitost, někdy shoda neuvěřitelných náhod. Stačí chvíle nepozornosti a ztratíme důležitý doklad nebo věc....

Ztráty a nálezy. Co dělat, když.... Díl 7.

středa, 24. srpna 2011, 11:45

Někdy hraje roli roztržitost, někdy shoda neuvěřitelných náhod. Stačí chvíle nepozornosti a ztratíme důležitý doklad nebo věc....

Ztráty a nálezy. Co dělat, když.... Díl 6.

pondělí, 8. srpna 2011, 11:24

Někdy hraje roli roztržitost, někdy shoda neuvěřitelných náhod .stačí chvíle nepozornosti a ztratíme důležitý doklad nebo věc....

III. trimestr - konečně se blíží cílová rovina

středa, 13. července 2011, 12:46

Poslední měsíce jsou ve znamení nervozity a příprav na blížící se ,,velký okamžik“. Asi stejně jako většina nastávajících maminek...

 

Komentáře

Dokončení registrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“)

tímto svobodně a dobrovolně uděluje Souhlas JAKOŽTO uživatel se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)

společnosti TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, kontaktní e-mail: info@trimanews.cz. (dále jen „Společnost“)

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Souhlasím, aby Společnost zpracovávala tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

  • jméno, příjmení, uživatelské jméno, email, přičemž tyto údaje jsou povinné, dále pohlaví, přičemž tento údaj není povinný

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

  • služby poskytovatele zpravodajských webových stránek spočívající zejména v zasílání denního přehledu zpráv a dalších novinek či aktuálních informací, možnosti informování uživatelů o probíhajících slevových akcí obchodních partnerů a dalších obchodních sdělení, které mohou být zasílány v rámci denního přehledu (pouze v případě odběru denního přehledu).
  • Umožnění psaní uživatelských blogů či komentářů.

Výše uvedené účely, tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

Udělení tohoto souhlasu je naším smluvním požadavkem a je jím podmíněno uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Vámi.

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

  • osoby poskytující Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jeho obchodními partnery.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů (nejsou-li uvedeni výše) můžete nalézt na adrese našeho sídla.

Vaše Osobní údaje bychom také rádi předávali našim obchodním partnerům, všichni však sídlí na území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž. Svůj souhlas s takovým předáváním můžete vyjádřit zaškrtnutím níže uvedené kategorie příjemců, bez Vašeho souhlasu je předávat nebudeme.

K předávání Osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor, nedochází.

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese sídla Společnosti uvedené výše nebo na e‑mailové adrese: info@trimanews.cz.

Veškerá svá práva ve smyslu GDPR můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@trimanews.cz.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://trimanews.cz/ochrana_osobnich_udaju.html.

IV. Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

V. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu 5 (slovy: pěti) let od ukončení poskytování služeb.

VI. Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností (či výše uvedené doby). Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou výše.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Bez Vašeho souhlasu nelze založit účet.
 
 

O čem píše Drbna.cz

Skupina Rewe, majitel Exim Tours, kupuje CK Fischer

Německá skupina Rewe, majitel Exim Tours, kupuje od skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka Cestovní kancelář Fischer, napsal dnes server iDNES.cz. Výši transakce neuvedl. Zástupci firem se k obchodu odmítli podle serveru vyjádřit. Spojení špiček českého trhu se zájezdy musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Zastupitelé Prahy 5 odvolali starostu Mazura i radní

V čele Prahy 5 skončila dosavadní rada v čele se starostou Danielem Mazurem (Piráti). Zastupitelé ODS, ANO, TOP 09, STAN a SNOP 5 schválili její odvolání, nyní se bude volit nové vedení městské části. Koalici dosud tvořili Piráti, ODS, ANO a SNOP 5, tři ze čtyř stran v pondělí vypověděly koaliční spolupráci s Piráty. Podle zástupců dalších stran starosta nezvládal vedení radnice. Podle Pirátů jde o zástupné důvody a ve skutečnosti zastupitelům vadilo, že se začaly řešit problémy s veřejnými zakázkami.

PRŮZKUM: Česká společnost je rozdělena do šesti sociálních tříd

Česká společnost je rozdělena do šesti společenských tříd, které se liší složením svých zdrojů a pozicí ve společnosti. Vyplývá to z průzkumu, na kterém spolupracoval Český rozhlas (ČRo) s několika sociology. Do dvou typů vyšší střední třídy náleží zhruba třetina lidí, tři typy nižší střední třídy podle odborníků zahrnují téměř polovinu respondentů a do nejnižší, takzvané strádající třídy patří 18 procent lidí. Průzkumu se v červnu zúčastnilo 4039 respondentů z 1300 obcí, provedly jej agentury MEDIAN a STEM/MARK. Na dnešní tiskové konferenci ho představili zástupci ČRo a tři sociologové.